Okna, drzwi, rolety, bramy są produktami które mają służyć, chronić i dbać o Nasz komfort przez wiele lat. Spełnią one powyższe zadanie tylko i wyłącznie jeżeli zostaną profesjonalne zamontowane zgodnie z wytycznymi producenta i aktualnymi normami budowlanymi.

Montaż to 50% sukcesu  Inwestycji w stolarkę dlatego poświęcamy mu samodzielną zakładkę na Naszej stronie.

MONTAŻ ZAWSZE ZLECAJ PROFESJONALISTOM!

Obecnie istnieje więcej niż tylko jeden sposób montażu stolarki budowlanej. Wszystkie są poprawne a o ich zastosowaniu decyduje ostatecznie Inwestor kalkulując, które rozwiązanie najbardziej mu odpowiada do celów jakie chce osiągnąć oraz kosztów jakie gotów jest ponieść. Firma AGMAR ma doświadczenie we wszystkich typach montażu stolarki budowlanej  omówionych poniżej. W zestawieniu skupimy się na montażu okien, w kolejności od najmniej kosztownego rozwiązania do najbardziej zaawansowane technologicznie:

  1. Montaż tradycyjny – ustawienie, montaż okien, regulacja + pianka jako izolator
  2. Montaż drzwi tarasowych – profile bazowe, poszerzenia ram – kwestia stałego podparcia drzwi
  3. Montaż warstwowy folie – CIEPŁY MONTAŻ – ustawienie, montaż, regulacja okien + pianka jako izolator  + użycie folii paroprzepuszczalnych i paroszczelnych celem ochrony warstwy izolacji, czyli pianki
  4. Montaż taśmy rozprężne – CIEPŁY MONTAŻ – ustawienie, montaż, regulacja okien + użycie jako izolatora specjalnych taśm rozprężnych (eliminuje w ogóle użycie pianki i wszystkie wady z tym związane)
  5. Montaż w warstwie ocieplenia  za pomocą kotew JB-D – MONTAŻ NAJCIEPLEJSZY ze względu na przebieg linii izoterm dla przegród zewnętrznych. Okno jest montowane poza ścianą nośną za pomocą specjalnych kotew.
  6. Montaż w warstwie ocieplenia  ILLBRUCK MOWO – MONTAŻ NAJCIEPLEJSZY ze względu na przebieg linii izoterm dla przegród zewnętrznych. Okno jest montowane poza ścianą dzięki stworzeniu dla jego montażu specjalnej nośnej i ciepłej  ramy wysuniętej w warstwę ocieplenia.

MONTAŻ TRADYCYJNY

Montaż od lat stosowany w Polsce i uznawany za wystarczający.

Pod pojęciem tym rozumiane jest ustawienie okna w murze, jego montaż czyli zakotwienie, użycie jako uszczelnienia pianki montażowej i regulacja działania okna.

W standardzie AGMAR tego montażu zawsze do podparcia okna używane są kliny pcv (czyli nie podlegające degradacji), rozmieszczenie i ilość kotew montażowych zawsze zgodnie z instrukcją producenta okien lub ITB,  a do uszczelnienia połączenia okna z murem zawsze używana jest markowa i certyfikowana  pianka Soudal lub Illbruck, dzięki czemu można być pewnym jej właściwości w okresie dłuższego czasu.

Mało kto z Inwestorów zdaje sobie jednak sprawę, a co najgorsze do grupy tej należą również niektórzy Wykonawcy, iż montaż taki jest niezgodny od 2011 roku z instrukcjami ITB (ITB 421/2011 zeszyt 6). Montaż taki jest także niedopuszczalny w zachodnich krajach UE (np. Niemcy, Francja).

Powodem tego jest brak ochrony warstwy izolacji okno-mur, czyli pianki przed negatywnym i destrukcyjnym działaniem  wilgoci.

Obecnie prawidłowym montażem wg wytycznych ITB, a więc w praktyce prawa budowlanego polskiego, jest już montaż warstwowy, czyli tzw. CIEPŁY MONTAŻ.

Montaż tradycyjny pozostaje w użyciu tylko dzięki braku precyzyjnych przepisów prawa budowlanego (zeszyt ITB 421/2011 to tylko wytyczne i zalecenia) oraz niechęci części Inwestorów do stosowania rozwiązań nowoczesnych aczkolwiek podwyższających koszty inwestycji.

Także wielu Inwestorów i co gorsza Wykonawców hołduje opinii iż zabezpieczenie warstwy izolacji, czyli pianki jest niepotrzebne i zbędne, gdyż we wcześniejszych latach takiego rozwiązania nie wymagano a izolacja okno-mur jakoś do dzisiaj funkcjonuje.

Stanowisko AGMAR w tej sprawie jest takie, iż przy oknach z pakietami dwuszybowymi oraz wymianach stolarki w starszych budynkach decyzję (oczywiście po wcześniejszych doradach) pozostawiamy Klientowi a przy wyborze okien z pakietami trzyszybowymi do nowego budynku nalegamy na montaż warstwowy, czyli CIEPŁY, gdyż zakup najnowocześniejszych energooszczędnych okien kłóci się z przestarzałym sposobem ich montażu.

MONTAŻ DRZWI TARASOWYCH

Drzwi tarasowe już dawno z tradycyjnych skrzydłowych poszerzyły się o gamę drzwi tarasowych przesuwnych HKS czy podnoszono-przesuwnych HST. Charakteryzuje je coraz większa powierzchnia, ciężar i wrażliwość na nieprawidłowe zamontowanie.

Na budowach standardem jest, iż stolarka montowana jest przed wykonaniem wylewek i  ich ocieplenia. Często odległość jaka dzieli ramę drzwi tarasowych od stałego podłoża czyli chudego betonu lub fundamentu to ok. 10-20cm (miejsce to potrzebne jest na ocieplenie i wylewkę w zależności od wytycznych inwestora).

W AGMAR niedopuszczalne jest zamontowanie drzwi tarasowych bez stałego podparcia.

Drzwi tarasowe ważą od 100kg do nawet i 500kg! (drzwi HST), zatem montowanie ich bez stałego podparcia dołem to wręcz szaleństwo.

Systemowo powyższy cel osiąga się stosując profile bazowe (poszerzenia ramy), które w różnych konfiguracjach np. 100mm+45mm, pozwala zniwelować różnicę 15cm pod oknem do trwałego podłoża, pozostawione na wylewkę i ocieplenie.

Poszerzenie ramy są zbrojone i ocieplone. Dlatego można stosować je również górą (miejsce pod rolety) i na bokach. Co ważneposiadają izolacyjność nie gorszą od profilu okna. Ze względów oszczędnościowych pod drzwi tarasowe stosuje się poszerzenia w kolorze białym, gdyż i tak od wewnątrz i zewnątrz docelowo zostaną zasłonięte.

Poszerzenia ram to dodatkowy koszt inwestycji, rzadko uwzględniany przy wstępnych wycenach. Dlatego o ile Inwestor nie decyduję się na ich zakup AGMAR wymaga wykonania podmurówki pod drzwi tarasowe (kwestie eliminacji mostków termicznych na takiej podmurówce Inwestor rozwiązuje we własnym zakresie). Coraz częściej Inwestorzy decydują się na wykonanie podmurówki również  styrodurem. O ile powyższe rozwiązania i tak są kłopotem dla Inwestora, AGMAR dla drzwi skrzydłowych dopuszcza zastosowanie podparć punktowych za pomocą kawałków poszerzeń, skręconych z ramą okna co jest rozwiązaniem najtańszym i zarazem skutecznym. Drzwi przesuwne HKS i HST montowane są obowiązkowo na poszerzeniach systemowych albo musi być wykonana podmurówka.

NIGDY NIE DOPUŚĆ, aby Twoje okna stały na cegłach jak to ma miejsce na niejednej polskiej budowie po montażu wykonanym przez psaudofachowców! Po takim montażu żaden producent i rzeczoznawca nie uwzględni gwarancji na okna.

Pewnym jest, że cegły zostaną wyrzucone przez ekipy od wykonania wylewek a całe ciężkie drzwi tarasowe opadną i nie będą nadawały się już użytku. Co najgorsze poprawa takiego montażu będzie wymagała zdemontowania drzwi tarasowych z muru i zamontowania ich na nowo już z podparciem co w nowo wykończonym domu nie należy do czynności przyjemnych.

MONTAŻ WARSTWOWY FOLIE – CIEPŁY MONTAŻ

Montaż, który posiada wszystkie cechy montażu tradycyjnego (ustawienie okna, kotwienie, użycie pianki jako materiału izolacyjnego okno-mur) ale dodatkowo użyte zostają folie zewnętrzna i wewnętrzna celem ochrony materiału izolacyjnego, czyli pianki przed szkodliwym działaniem wilgoci.

Folia zewnętrzna to folia paroprzepuszczalna. Jej zadaniem jest nie dopuścić do bezpośredniego zasieku wody w strukturę pianki ale dzięki swoim właściwościom paroprzepuszczalnym umożliwia piance „oddychanie” i ewentualne wyschnięcie jeżeli już do zawilgocenia izolatora by doszło.

Folia wewnętrzna to folia paroszczelna. Jej zadanie jest proste. W ogóle nie dopuszcza pary wodnej do warstwy izolacji okno-mur, czyli do pianki. A takiej pary z pomieszczeń takich jak łazienka, kuchnia czy od samej obecności domowników czy roślin w pomieszczeniach jest wbrew pozorom  bardzo dużo.

Jak już wspomniano istotą użycia folii jest ochrona izolatora okno-mur, czyli pianki, przed nasiąkaniem parą wodną czyli wilgocią. To, że tak się w naszych domach dzieje jest 100% pewne gdyż para wodna z pomieszczeń (łazienka, kuchnia) i od ludzi czy roślin zawsze podąża w kierunku od pomieszczeń z wyższą temperaturą do tych zimniejszych a często jest tak, że strefa okna jest najzimniejszym punktem w całym murze. Mimo stosowania najnowocześniejszych energooszczędnych okien, okna nigdy nie dorównają izolacyjnością ocieplonemu murowi.

Para wodna przez szczelnie zamknięte okno nie wydostanie się na zewnątrz ani w niego nie wniknie, okno jest materiałem nie nasiąkliwym. Zatem materiałem zarazem nasiąkliwym i najzimniejszym w murze jest izolacja okno-mur, czyli pianka. Przez okno i piankę przebiega linia graniczna izotermy dzielącej temperaturę zewnętrzna od wewnętrznej. Para wodna przenika przez tynk wewnętrzny na szpalecie, który maskuje piankę i wyrasza się w zimnym materiale jakim przy temperaturach ujemnych co najmniej do połowy swojej struktury staje się pianka. W związku z powyższym zjawiskiem powstają dwa negatywne zjawiska:

  • zawilgocona pianka izoluje gorzej (linia izotermy granicznej zewnątrz/wewnątrz przesuwa się głębiej do muru, co może powodować powstawaniem grzyba na ścianach wewnętrznych w szczególności na szpaletach wokół okna). Obrazowym przykładem jest tutaj przykład swetra. W suchym jest nam ciepło ale mokry nie chroni nas w ogóle przed zimnem.
  • w zawilgoconej piance, w której jest jakiś procent wody jako ciecz przy przechodzeniu przez nią izotermy -4st.C dochodzi do zjawiska zamiany wody w ciało stałe czyli lód. Procesowi temu towarzyszy zwiększenie objętości obecnej w piance wody/lodu a więc powstają w niej coraz większe pory i szczeliny, które stopniowo degradują strukturę pianki i pogarszają jej właściwości izolacyjne z biegiem lat co z kolei prowadzi do narastania lawinowo zjawiska.

MONTAŻ TAŚMY ROZPRĘŻNE – CIEPŁY MONTAŻ

Montaż z którego całkowicie zostaje wyeliminowane użycie pianki jako materiału izolacyjnego okno-mur. Piankę zastępuje zaawansowana technologicznie taśma rozprężna.

Przed zamontowaniem okna w murze ramę okna od strony muru okleja się taśmą rozprężną, która w tym momencie ma jeszcze postać skompresowaną. Po zamontowaniu okna w murze taśma ta rozpręża się do 24h szczelnie wypełniając szczelinę montażową pomiędzy oknem a murem.

Główne cechy takiego montażu to: potrzebne są precyzyjnie wykonane otwory montażowe pod okna (szczelina montażowa nie może być większa niż 25mm), okna montowane są przez ramę, przy montażu w ogóle nie używa się pianki.

Główne cechy taśmy rozprężnej: całkowita odporność na degradację od czynników atmosferycznych a więc, odporność na działanie promieni UV słońca, odporność na wilgoć, odporność na utlenianie.

Przy nie przekroczeniu odpowiedniego rozprężenia taśmy (do czego wymagana jest odpowiednia szczelina montażowa okno-mur) taśma rozprężna posiada poświadczone  niemieckim certyfikatem Rosenhaim parametry odporności na ciśnienie powietrza (wiatru), wody (deszczu) i akustyczną. Parametrami tymi znacznie przewyższa tradycyjną piankę montażową.

Taśma rozprężna aby zachować zgodność z zasadami CIEPŁEGO MONTAŻU, czyli szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz swoją gąbczastą strukturę chroni od strony wewnętrznej folią paroszczelną uniemożliwiając nasiąkanie taśmy parą wodną z pomieszczeń mieszkalnych.

Polecamy ten sposób montażu osobom ceniących najnowsze rozwiązania stosowane w budownictwie. W krajach zachodnich UE materiał taśmy rozprężne jako izolator wszelakich szczelin jest stosowany z powodzeniem od lat70-tych.  Obecne taśmy rozprężne to oczywiście bardzo zaawansowany technologicznie produkt, który w bogatszych krajach wypiera piankę jako materiał izolacyjny ze względu na swoją 100% niedegradowalność od czynników atmosferycznych.

Więcej szczegółów o tym montażu?

Pobierz ulotkę

MONTAŻ W WARSTWIE OCIEPLENIA ZA POMOCĄ KOTEW JB-D

Montaż ideą którego jest umiejscowienie okna w warstwie ocieplenia. Badania już dawno wykazały, iż najkorzystniejszy przebieg izoterm dla przegród zewnętrznych można uzyskać usytuowując je nie w murze a w ociepleniu.

Takie umiejscowienie okien eliminuje powstawanie mostków termicznych w obrębie szpalet(patrz foto obok) a także stawia mniejsze wyzwania przed izolacją okno-mur, czyli najczęściej pianką.

Cały problem, jednak w tym iż warstwa izolacji to ocieplenie muru a niego jego część nośna. Umiejscawianie w nim stolarki zewnętrznej, często ciężkich drzwi przesuwnych, wiąże się z zastosowaniem specjalnych kotew systemu JB-D. Kotwy te umożliwiają montaż i funkcjonowanie stolarki poza ścianą nośna (niejako w „powietrzu” a precyzyjniej w warstwie ocieplenia).

Montaż taki wiąże się z dodatkowymi nakładami finansowymi ale pozwala na umiejscowienie stolarki w optymalnym położeniu w murze, biorąc pod uwagę właściwości termoizolacyjne. Przy zabudowaniu stolarki w domach pasywnych taki montaż to technologiczny wymóg.

MONTAŻ W WARSTWIE OCIEPLENIA ILLBRUCK MOWO

Pierwszy certyfikowany system montażu w warstwie ocieplenia. Illbruck Mowo posiada certyfikat ift-Rosenheim. System umożliwia montaż okien w warstwie ocieplenia z wysunięciem 7-12cm a przy zastosowaniu profilu poszerzającego nawet do 16cm.

W systemie Mowo do montażu okna tworzy się z jego komponentów specjalną ramę w której można to okna zabudować. Rama jest wysunięta w warstwę ocieplenia. Usytuowanie okna w warstwie ocieplenia to najkorzystniejszy przebieg izoterm dla przegród zewnętrznych w zestawieniu ze ścianą budynku.

Uszczelnienie pomiędzy oknem a ramą systemu MOWO realizuje się za pomocą taśmy rozprężnej, więc z montażu tutaj również zostaje wyeliminowana pianka.

System Mowo to pierwszy certyfikowany i kompletny system montażu w warstwie ocieplenia. Umożliwia zamknięcie otworu okiennego podczas jednego ciągu prac i przez jednego wykonawcę. Zachowanie procedur wymaganych przez firmę Illbruck podczas montażu systemu jest nagradzane udzieleniem 5letniej gwarancji na system.

Dokładne wyniki na termoizolacyjność, hermetyczność i akustyczność systemu w ulotce PDF do pobrania poniżej.

Więcej szczegółów o tym montażu?

Pobierz ulotkę